Vergadering Burgemeester en wethouders 27-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 11-08-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 27 juni 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Aanbiedingsbrief Audit BOV-kosten lokaalspoor vervoersregio's.

Bijgevoegde documenten

2 Motie mantelzorg buurt app.

Bijgevoegde documenten

3 Vervangen rieten dakbedekking Kade 7 Tinte.

Bijgevoegde documenten

4 Actualisatie Woningmarktstrategie en Woonvisie Regio Rotterdam 2014 tot 2020.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie