Vergadering Burgemeester en wethouders 12-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 21-07-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst B&W 12 juni 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Zienswijze Kadernota OV (Openbaar Vervoer).

Bijgevoegde documenten

2 Landschapstafel Voorne-Putten.

Bijgevoegde documenten

3 Bijzondere bijstand voor tandartskosten.

Bijgevoegde documenten

4 Overeenkomst Albeda WEB lokaal 2017.

Bijgevoegde documenten

5 Beantwoording vragen jaarrekening 2016, 1e bestuursrapportage 2017 en kadernota 2018.

Bijgevoegde documenten

6 Meicirculaire 2017 gemeentefonds.

Bijgevoegde documenten

7 Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Syntrophos.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie