Vergadering Burgemeester en wethouders 06-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:A.L. van der Meij
Dit item is verlopen op 19-07-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst B&W 6 juni 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Tussenevaluatie lokaal gezondheidsbeleid 2016-2019.

Bijgevoegde documenten

2 Verlenging overeenkomst Huishoudelijke ondersteuning Tzorg met 1 jaar.

Bijgevoegde documenten

3 Concept liquidatieplan Koepelschap Buitenstedleijk Groen.

Bijgevoegde documenten

4 Ontwerpbestemmingsplan Middelweg 13 Rockanje/Ruigendijk Tinte.

Bijgevoegde documenten

5 Uitkoopregeling Tichelarijweg 9 in verband met ligging onder hoogspanningsverbinding.

Bijgevoegde documenten

6 Overeenkomst project De 5 Bladeren.

Bijgevoegde documenten

7 Ontwerpbestemminsplan MFC Brede School Rockanje.

Bijgevoegde documenten

8 MFC De Brede School Rockanje, huurovereenkomst tijdelijke huisvestingsunits.

Bijgevoegde documenten

9 Bedrijfsverplaatsing Kerkweg 51D in Rockanje

Bijgevoegde documenten

10 Verlenging gebruiksovereenkomsten WAS,

Bijgevoegde documenten

11 Politie jaarverantwoording 2016.

Bijgevoegde documenten

12 Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Syntrophos.

Bijgevoegde documenten

13 Jaarrekening 2016 en begroting 2018 Streekarchief.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie