Vergadering Burgemeester en wethouders 30-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 12-07-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 30 mei 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Carbidschieten Rockanje.

Bijgevoegde documenten

2 Stand van zaken organisatie en realisatie vuurwerkshows.

Bijgevoegde documenten

3 Uitvoeringsnotitie huishoudelijk afval 2015-2019.

Bijgevoegde documenten

4 Tussenevaluatie Integraal Jeugdbeleid 2016-2020.

Bijgevoegde documenten

5 Rapportage Sociaal domein 2016.

Bijgevoegde documenten

6 Beleidsnota Schulddienstverlening 2017-2020 en beleidsregels schulddienstverlening 2017 Westvoorne.

Bijgevoegde documenten

7 Begroting Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2018, 1e begrotingswijziging 2017 en jaarstukken 2016.

Bijgevoegde documenten

8 Scheidingsvoorstellen daeb/niet-daeb woningcorporaties Maasdelta, Vestia en SOR.

Bijgevoegde documenten

9 Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Drenkeling, Wonen in het park, 1e fase.

Bijgevoegde documenten

10 Jaarstukken 2016.

Bijgevoegde documenten

11 1e Bestuursrapportage 2017.

Bijgevoegde documenten

12 Nota reserve en voorzieningen.

Bijgevoegde documenten

13 Kadernota 2018.

Bijgevoegde documenten

14 Strategische Agenda Voorne-Putten en positionering Regiegroep Voorne-Putten.

Bijgevoegde documenten

15 Hippisch centrum.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie