Vergadering Burgemeester en wethouders 16-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 30-06-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 16 mei 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Contractering drie landelijke instellingen sociaal domein in 2018.

Bijgevoegde documenten

2 Bouwplan oprichten woning en maken uitrit, Duinoordseweg 6 Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

3 Stand van zaken project De 5 Bladeren.

Bijgevoegde documenten

4 Treasurystatuut 2017.

Bijgevoegde documenten

5 Halt verantwoording 2016.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie