Vergadering Burgemeester en wethouders 02-05-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 16-06-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 2 mei 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Project Snippergroen; uitvoering motie.

Bijgevoegde documenten

2 Vereniging Snippergroen.

Bijgevoegde documenten

3 Vernieuwing sportcomplexen Zwartelaan en Drenkeling.

Bijgevoegde documenten

4 Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam jaarrapportage 2016.

Bijgevoegde documenten

5 Reactie zienswijzen Plan Brandweerzorg.

Bijgevoegde documenten

6 Programma begroting VRR 2018, 1ste begrotingswijziging VRR 2017 en jaarsteukken VRR 2016.

Bijgevoegde documenten

7 Verrekening van neveninkomsten bij leden van het college over 2016.

Bijgevoegde documenten

8 Toekomst Streekarchief VPR.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie