Vergadering Burgemeester en wethouders 25-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 12-06-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 25 april 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Evaluatie inzet calamiteitenroute, route plichtige gevaarlijke stoffen.

Bijgevoegde documenten

2 Het realiseren van een digitaal platform voor vrijwillige inzet & welzijn en de motie mantelzorg Buurt App. Aangehouden.

3 Bestemmingsplan Hoofdweg Oostvoorne 2017.

Bijgevoegde documenten

4 Uitgangspuntennotitie Duurzaamheidsvisie Voorne-Putten.

Bijgevoegde documenten

5 Noordweg 14-16 in Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

6 Overdracht rechten en verplichtingen Sportlaan tussen 3 en 7 te Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

7 Doorontwikkeling Reddingsbrigade Rockanje.

Bijgevoegde documenten

8 Maatregelen JOP Rockanje

Bijgevoegde documenten

9 Zienswijze ontwerpbegroting 2018 MRDH en Beleidsnota reserves, voorzieningen en fondsen 2017 MRDH

Bijgevoegde documenten

10 Jaarverslag 2016 Samenwerking Voorne-Putten.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie