Vergadering Burgemeester en wethouders 18-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 06-06-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 18 april 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Aanwijzen van parkeerplaatsen tbv de pilot deelauto's.

Bijgevoegde documenten

2 Toekomst Oude Gemeentehuis Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie