Vergadering Burgemeester en wethouders 11-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 24-05-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst vergadering 11 april 2017

Bijgevoegde documenten

1 Gezamenljke zienswijzenbrief VP-gemeenten naar aanleiding van ontwerp VRM Windenergie

Bijgevoegde documenten

2 Protocol woonoverlast

Bijgevoegde documenten

3 Sloopbesluit en tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet 4 woningen van het Woonbedrijf

Bijgevoegde documenten

4 Handhaven van de termijn bij evenementenvergunningen

Bijgevoegde documenten

5 Carbidschieten Rockanje

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie