Vergadering Burgemeester en wethouders 28-02-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 13-04-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 28 februari 2917

Bijgevoegde documenten

1 Green deal aardgasvrije wijken

Bijgevoegde documenten

2 Huurvehoging per 1 juli 2017

Bijgevoegde documenten

3 Instelling BGO tenbehoeve van de vorming van de Werkorganisatie Voorne

Bijgevoegde documenten

4 Voortaan Voorne - communicatiekalender en investeringsoverzicht communicatie

Bijgevoegde documenten

5 Voortaan Voorne - concept-raadsinformatiebrief en concept-reactie op de Voortgangsrapportage Slimmer en sterker bestuur van GS PZH

Bijgevoegde documenten

6 Voortaan Voorne - voorlopige vaststelling bedrijfsplan Eenheid in verscheidenheid van 12 december 2016 en voorgenomen besluit tot het realseren van de Werkorganisatie Voorne op basis van het plan

Bijgevoegde documenten

7 Voortaan Voorne - Budget aanvraag

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie