Vergadering Burgemeester en wethouders 21-02-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 10-04-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 21 februari 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Kwaliteit wegen naar aanleiding van weginspecties 2016.

Bijgevoegde documenten

2 Motie Ieder kind in Westvoorne kan leren zwemmen.

Bijgevoegde documenten

3 Regionale groepsaankoop zonnepanelen SamenZonneEnergie.

Bijgevoegde documenten

4 Beleidsbesluit archeologie Achterstrypseweg 5/Langendoenhof Rockanje.

Bijgevoegde documenten

5 Raadsvoorstel tot vaststelling Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Westvoorne.

Bijgevoegde documenten

6 Voortzetting samenwerking regionaal energieloket "Woonwijzerwinkel".

Bijgevoegde documenten

7 Principeverzoek herbouw schuur Lodderlandsedijk 3 Rockanje.

Bijgevoegde documenten

8 Tintestein.

Bijgevoegde documenten

9 Voorontwerp bestemmingsplan MFC De Brede School Rockanje.

Bijgevoegde documenten

10 Grondverkoop tbv bouw restaurant aan de Dorpsweg 10 Rockanje.

Bijgevoegde documenten

11 Noordweg 14-16 Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

12 Verkoop perceel Duinrand 18 Rockanje.

Bijgevoegde documenten

13 Verhuur jachtrecht aan de WBE Voorne.

Bijgevoegde documenten

14 Bereikbaarheid Badstrand Rockanje.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie