Vergadering Burgemeester en wethouders 07-02-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 20-03-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 7 februari 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Fleur in de kernen.

Bijgevoegde documenten

2 Aanvraag subsidie 2017 cliƫntondersteuning van MEE Plus.

Bijgevoegde documenten

3 Ontwikkeling Colinslandsedijk 27 Tinte.

Bijgevoegde documenten

4 Nationaal Kustpact.

Bijgevoegde documenten

5 Verkiezing leden Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie