Vergadering Burgemeester en wethouders 24-01-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 16-03-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 24 januari 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Beleidsnotitie Samen Doen; doorontwikkeling participatiebeleid.

Bijgevoegde documenten

2 Verzoek verkoop openbaar groen naast Chloralaan 1 Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

3 Vervanging bruggen Vogelgaarde/Hooischelf Rockanje en D v Leijdenweg Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

4 Tarieven Wmo begeleiding en dagbesteding 2017.

Bijgevoegde documenten

5 Definitief vaststellen jeugdlintje.

Bijgevoegde documenten

6 Voorlopige subsidieverlening Jeugd en Opvoedhulp 2017.

Bijgevoegde documenten

7 Beleidsregel Verdeling Standplaatsen 2017.

Bijgevoegde documenten

8 Financieel toezicht begroting 2017.

Bijgevoegde documenten

9 Toezicht- en Handhavingsplan 2017.

Bijgevoegde documenten

10 Evaluatie jaarwisseling 2016-2017.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie