Vergadering Burgemeester en wethouders 31-01-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 16-03-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst van 31 januari 2017

Bijgevoegde documenten

1 Gunning meervoudig onderhandse aanbesteding Wmo woningaanpassingen Voorne.

Bijgevoegde documenten

2 Gunning aanbesteding Wmo trapliften Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.

Bijgevoegde documenten

3 Parkeerverordening Westvoorne 2017 en Verordening parkeerbelastingen Westvoorne 2017, 1e herziening

Bijgevoegde documenten

4 Vaststelling beheersverordening Landelijk Gebied Westvoorne.

Bijgevoegde documenten

5 Evaluatie uitvoeringsprogramma 2016, vaststellen uitvoeringsprogramma 2017 Ruimtelijke Ordening.

Bijgevoegde documenten

6 Project Hoofdweg Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

7 Bestemmingsplan Sanering glastuinbouw Groeneweg 7 Oostvoorne/Middeldijk Rockanje.

Bijgevoegde documenten

8 Bedrijfsverplaatsing Voornes Plantenkwekerij.

Bijgevoegde documenten

9 Voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Drenkeling, Wonen in het Park - 1e fase.

Bijgevoegde documenten

10 Huurovereenkomst Oude gemeentehuis Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

11 Voortgang proces Windenergie.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie