Vergadering Burgemeester en wethouders 17-01-2017

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 14-03-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 17 januari 2017.

Bijgevoegde documenten

1 Beuken speeltuin Hoflaan Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

2 Voortzetting Piketdienst calamiteiten riolering/pompgemalen buiten kantooruren.

Bijgevoegde documenten

3 Vergunningparkeren vrachtwagenparkeerterrein Moolhoek Rockanje.

Bijgevoegde documenten

4 Verkeersontwikkeling Westvoorneweg.

Bijgevoegde documenten

5 Zienswijze vervoersplannen 2018.

Bijgevoegde documenten

6 Vervanging bruggen Vogelgaarde/Hooischelf Rockanje en D v Leijdenweg Oostvoorne.

Bijgevoegde documenten

7 Mantelzorgwaardering in 2017.

Bijgevoegde documenten

8 Voorlopige subsidie jongerenwerk en buurt(sport)coach PUSH 2017 en inkoop vrijwilligersvacaturebank 2017.

Bijgevoegde documenten

9 Onderzoek privacy cliƫntervaringsonderzoek Jeugd 2016.

Bijgevoegde documenten

10 Wet langdurige zorg (Wlz)-cliƫnten en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in particuliere woon-/zorgvormen.

Bijgevoegde documenten

11 Selectieleidraad multifunctioneel centrum Brede school Rockanje.

Bijgevoegde documenten

12 Zienswijze tegen oprichten ligboxenstal Quacksedijk 6 Rockanje.

Bijgevoegde documenten

13 Aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van de dakbedekking van een schuur (gemeentelijk monument) aan de Kade 7 in Tinte.

Bijgevoegde documenten

14 Huurovereenkomst Koepel Zeeburg.

Bijgevoegde documenten

15 Ondernemersklankbord.

Bijgevoegde documenten

16 Vaststellen Normenkader wet- en regelgeving 2016 tbv accountantscontrole.

Bijgevoegde documenten

17 Ondersteuning brief Capelle aan den IJssel aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake precariobelasting.

Bijgevoegde documenten

18 Decembercirculaire 2016 gemeentefonds.

Bijgevoegde documenten

19 Indexering gemeenschappelijke regelingen voor begroting 2018.

Bijgevoegde documenten

20 Consultatie Plan Brandweerzorg 2017-2020.

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie