Vergadering Burgemeester en wethouders 10-01-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Rockanje
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 10-03-2017.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 10 januari 2017

Bijgevoegde documenten

1 Toekenning straatnaam bij project De Ruy 2e fase

Bijgevoegde documenten

2 Verruiming openingstijden milieustraat

Bijgevoegde documenten

3 Vaststelling subsidies J&O 2015

Bijgevoegde documenten

4 Dienstverleningsovereenkomst AMW 2017

Bijgevoegde documenten

5 Brief Zonnecollectief inzake beƫindiging activiteiten Samen Doen

Bijgevoegde documenten

6 Offerte voor uitvoeren beleidsevaluatie beleid glasintensiveringsgebied Tinte

Bijgevoegde documenten

7 Geluidmeting Strandweg Rockanje

Bijgevoegde documenten

8 Verlengen vergunning tijdelijke huurovereenkomst Patrijzenlaan op basis van art. 15 Leegstandswet

Bijgevoegde documenten

9 Uitbreiden bedrijfsinformatiesysteem Woonbedrijf (NCCW-BIS NOA)

Bijgevoegde documenten

10 Planning & Control cyclus 2017

Bijgevoegde documenten

11 Raadsbehandeling procedure voornemen Beschermd dorpsgezicht

Bijgevoegde documenten

12 Voortaan Voorne

Bijgevoegde documenten

13 Training Integriteit

Bijgevoegde documenten

14 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie