Vergadering Burgemeester en wethouders 07-07-2015

Locatiegegevens vergadering
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Peter de Jong
Dit item is verlopen op 22-08-2015.

AGENDAPUNTEN:

0 Besluitenlijst 7 juli 2015

Bijgevoegde documenten

1 SISA Convenant 2015

Bijgevoegde documenten

2 Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

Bijgevoegde documenten

3 Beleidsregels herziening terugvordering en verhaal 2015

Bijgevoegde documenten

4 Overeenkomst levering Wmo voorziening Huishoudelijke zorg

Bijgevoegde documenten

5 Aangepaste Bestuursopdracht project 'Gebruik gemeentegrond'

Bijgevoegde documenten

6 Exploitatieovereenkomsten Blindeweg 1 Tinte en Boomweg 13b Rockanje

Bijgevoegde documenten

7 Duinzoom 12 Oostvoorne

Bijgevoegde documenten

8 Bestemmingsplan Dorpsgebied Oostvoorne 1e herziening

Bijgevoegde documenten

9 Uitspraak Afdeling Bestuursrecht Raad van State hoger beroep sloopmelding

Bijgevoegde documenten

10 Exploitatiebijdrage woningen

Bijgevoegde documenten

11 Ontwerpbestemmingsplan Sanering glastuinbouw Rondeweiweg 12 Rockanje

Bijgevoegde documenten

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie