Agenda Burgemeester en wethoudersUitnodiging voor de vergadering op dinsdag 11 december 2018
00:00-00:00 uur, locatie


Voorzitter:Peter de Jong


 
0 Besluitenlijst 11 december 2018
 
1 Ondertekening Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek
 
2 Teruglevering percelen Westerlandseweg Tinte
 
3 Plan van aanpak personen met verward gedrag
 
4 Beleidsregels Vervoersregeling Jeugdhulp
 
5 Meerjarenonderhoudsplan 2019-2028 - gemeentelijk vastgoed
 
6 Bedrijvenloket Duurzaam Ondernemen
 
7 Leidraad Windenergie
 
8 Nieuwbouw woning Hoefweg 3 Oostvoorne