Aanvullende beleidsregel rondom peuters uit Tinte bij de verordening subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2018 gemeente Westvoorne

In het kader van het belang van toegankelijkheid van peuteropvang is in het kader van de samenwerking tussen de gemeenten op Voorne met de gemeente Brielle overeengekomen dat:

Afnemers van peuteropvang met al dan niet voorschoolse educatie,  woonachtig in de kern Tinte, aanspraak kunnen maken op de subsidie voor peuteropvang en de subsidie voor voorschoolse educatie indien gebruik gemaakt wordt van de peuteropvang behorende bij de brede school Zuurland te Brielle. 


De betreffende peuteropvangorganisatie vraagt bij de gemeente Brielle subsidie aan conform de Brielse subsidieregels onder vermelding van het feit dat deze afnemer aanspraak maakt op deze aanvullende beleidsregel van de gemeente Westvoorne. De gemeente Brielle verifieert of de afnemer voldoet aan de criteria beschreven in deze aanvullende beleidsregel. De gemeente Westvoorne vergoedt de subsidie voor de specifiek in deze beleidsregel genoemde peuters uit Tinte aan de gemeente Brielle. 


Indien er sprake is van een wachtlijst voor deelname aan peuteropvang, al dan niet met voorschoolse educatie bij de peuteropvangaanbieder behorende bij de brede school Zuurland te Brielle, kan een plek niet gegarandeerd worden.  In overleg tussen de aanbieder, de gemeente Westvoorne en de gemeente Brielle wordt getracht een passende oplossing te bieden. 

Link naar verordening
 

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Besluitenlijsten