Beleidsplan toezicht en handhaving

Hier vindt u het officiële 'Beleidsplan toezicht en handhaving' en het 'Uitvoeringsprogramma 2012' van de gemeente Westvoorne. Hierin is de werkwijze en strategie van de gemeente Westvoorne beschreven bij de uitvoering van toezicht en handhaving op het gebied van ruimtelijke ordening en bouwen. Het beleidsplan vervangt de Handhavingsnota Westvoorne uit 2004 (herzien in 2009). Het uitvoeringsprogramma is een praktische uitwerking van het beleidsplan, waarin is aangegeven welke activiteiten in het jaar 2012 op het gebied van toezicht en handhaving worden uitgevoerd.

 

Het beleidsplan is op 21 augustus 2012 door het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne vastgesteld en op 25 september 2012 aan de gemeenteraad van Westvoorne bekend gemaakt. Op 31 oktober 2012 is het beleid bekend gemaakt in het Weekblad Westvoorne.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Beleid en Visie