Bedrijfsgegevens en arbeidsvoorwaarden

Wanneer de gemeente Westvoorne een vacature openstelt, wordt er in de advertentie vooral informatie gegeven over de inhoud van de vacante functie en de functieeisen. Er is maar beperkte ruimte om meer algemene informatie over de gemeente en de specifieke arbeidsvoorwaarde te vermelden. Niettemin is deze informatie voor een belangstellende van belang bij diens keuze voor de gemeente Westvoorne.

De gemeente Westvoorne heeft, naast een goede onderlinge sfeer, voor toekomstige collega’s veel te bieden. De gemeente Westvoorne vindt het daarom niet meer dan logisch om u hierover ook verder te informeren.

Oostvoorne - Rockanje - Tinte

De gemeente Westvoorne is in 1980 ontstaan uit een samenvoeging van de voormalige gemeenten Oostvoorne en Rockanje. Westvoorne is ruim 9.500 hectare groot waarvan ruim 4.000 hectare water. Per 1 januari 2016 telde de gemeente 14.205 inwoners.

De gemeente Westvoorne en de omgeving daarvan bieden volop recreatiemogelijkheden. De lange kustlijn met het ononderbroken strand biedt veel genoegen voor zowel sporters als de ware zonzoekers. De voor de kust gelegen zandbanken maken het strand ideaal voor kinderen. In de afgelopen jaren is de noordzijde van het Oostvoornse Meer, dat de grens vormt tussen Voorne en de Maasvlakte, uitgegroeid tot een toplocatie voor diepzeeduikers. Naast het strand kent Westvoorne een uniek duingebied, binnenwateren, bossen, particuliere musea en tuinen alsmede lokale evenementen die met name in de zomerperiode worden georganiseerd. Alle met uniek, sfeervol, van hoge kwaliteit en zeer de moeite waard deze te mogen ervaren.

De toekomst 

Het gemeentebestuur ziet het als zijn taak om het zeer aantrekkelijk “dorps” woonmilieu in de natuurlijke en recreatief aantrekkelijke omgeving in stand te houden en de inwoners voldoende en goede huisvesting te bieden. De gemeente zal streven naar behoud en verder uitbouw van de aanwezige natuur- en landschapswaarden. Recreatief medegebruik is daarbij uitgangspunt. Westvoorne zal zich inzetten om de recreatieve mogelijkheden, afgestemd op het specifiek groene karakter van de gemeente, verder te benutten. De landbouw wordt binnen de mogelijkheden toekomstperspectief geboden. Naast de ontwikkeling van de kassenteelt, heeft ook de groei van de Europoort voor veel inwoners van Westvoorne geleid tot werkgelegenheid. Als onderdeel van ’s werelds grootste haven Rotterdam, wordt hier een veelheid aan activiteiten ontwikkeld in verschillende branches. Hier tekent ook een dualisme af. De ruimteclaims vanuit de glastuinbouw en de ontwikkeling van het Europoortgebied en aansluitend de aanleg van de (eerste) Maasvlakte betekent enerzijds een bron van inkomsten. Anderzijds is daar ook de dreiging voor het milieu, dat Westvoorne kenmerkt, bijzonder maakt en ook veel geboden heeft. Kortom vele kansen en bedreigingen voor onze (internationale) samenleving.

Als jonge medewerker kun je jezelf dan ook uitstekend ontwikkelen binnen een organisatie als Westvoorne. Er wordt een grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid geboden, waarbij de afstanden tussen zowel het lokaal bestuur en de medewerker als het lokaal bestuur en de burger zeer klein zijn. Daarnaast is er een informele werksfeer, die het werken in Westvoorne zeer aangenaam maakt. De gemeente Westvoorne wil een zelfbewuste gemeente zijn waarbij een viertal kernwaarden van belang zijn t.w. externe gerichtheid, samenwerken, verantwoordelijkheid en reflectie.
De aandacht voor de individuele medewerker in de organisatie is van groot belang. Dit betekent dat het personeelsbeleid zich sterk richt op loopbaanontwikkeling, het opleidingsbeleid, ontwikkelingsgesprekken, individualisering en flexibilisering in arbeidsvoorwaarden en beloningssystemen.

Profiel nieuwe medewerker 

De gemeente Westvoorne is op zoek naar vooral “jonge” krachten, die initiatiefrijk en creatief zijn en over een grote mate van flexibiliteit en een dienstverlenende instelling beschikken.

Kengetallen

Inwoneraantal: cira 14.000

Medewerkers: circa 150

MBO-ers: 40

HBO-ers: 64

Indicatie standaard bruto salaris per maand

MBO: circa 1.512 tot 2.685 euro

(min. schaal 5 – max. schaal 7)

HBO: circa 2.089 tot 5.430 euro

(min. schaal 8 – max. schaal 13)

 

Extra’s 

De gemeente kent naast een groot pakket aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a.:

  • Variabele werktijden
  • Mogelijkheden tot het volgen van opleidingen
  • Fietsplan
  • Flexibele beloningsvormen
  • Uitloopschaal vanaf 55 jaar
  • Reiskostenregeling woon-werkverkeer

Sollicitatieadres

Gemeente Westvoorne

t.a.v. burgemeester en wethouders

Postbus 550 3235 ZH Rockanje

contactpersoon: Miranda van Pelt

Telefoonnummer: 0181-408078

E-mailadres: vacatures@westvoorne.nl

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie