Adviesraden

Op een aantal specifieke terreinen zijn door de gemeenteraad commissies ingesteld die het gemeentebestuur gevraagd dan wel ongevraagd van advies kunnen dienen. Het gaat om de volgende commissies: 

Bovengenoemde commissies zijn bereikbaar via het adres van de gemeente: Postbus 550, 3235 ZH Rockanje; telefoon: (0181) 40 80 00.

Rekenkamercommissie

Een rekenkamercommissie is een commissie die door middel van beleidsonderzoek een bijdrage levert aan het verbeteren van het beleid van de gemeente. De commissie onderzoekt of het beleid van de gemeente doeltreffend, doelmatig en rechtmatig is. Bij doeltreffendheid gaat het er om of de benodigde effecten van beleid ook daadwerkelijk worden behaald (effectiviteit). Bij doelmatigheid gaat het er om dat de gemeentelijke producten tegen zo laag mogelijke kosten worden gemaakt of geleverd (efficiƫnt). Rechtmatigheid betekent dat de (lokale) regelgeving wordt nageleefd m.b.t. het beleid.

Raad in beeld

U kunt zowel de gemeenteraadsvergaderingen als de commissievergaderen live thuis volgen.

U kunt vergaderingen raadplegen.

Daags na de vergadering kunt u de opname terugkijken via de audio/video-player.

Zodra een vergadering is verwerkt tot een digitaal verslag kunt u de vergadering op agendapunt- en sprekerniveau raadplegen.

Representatie BenW

Representatielijst college

Organisatie
U bevindt zich op: Home > Organisatie > Adviesraden