De gemeente Westvoorne heeft op korte termijn twee tijdelijke opvanglocaties beschikbaar voor Oekraïners, die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in hun land. Het gaat om vakantiehuis De Weyert in Rockanje en een bedrijfspand op bedrijventerrein Pinnepot in Oostvoorne. Beide locaties zijn door de zeer betrokken eigenaren ter beschikking gesteld en worden in nauwe samenwerking met hen geschikt gemaakt voor noodopvang. Naar verwachting zijn de locaties binnen één à twee weken klaar om vluchtelingen op te kunnen vangen. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond bepaalt of en wanneer er vluchtelingen in Westvoorne opgevangen worden.

De regio Rotterdam-Rijnmond vangt 2.000 vluchtelingen op. Rotterdam neemt de helft daarvan voor zijn rekening. Westvoorne zal, net als de andere gemeenten in de regio, een bijdrage leveren aan het opvangen van de overige duizend. De veiligheidsregio coördineert de opvang. Vluchtelingen worden in onze regio op dit moment centraal opgevangen in een sporthal in Rotterdam-Zuid. Van daaruit worden zij verspreid over locaties in de gemeenten. 

Opvanglocaties 

Op dit moment worden de opvanglocaties schoongemaakt en ingericht. In vakantiehuis De Weyert kunnen afhankelijk van de samenstelling van de groep ongeveer 22 mensen worden opgevangen, in het bedrijfspand op de Pinnepot ongeveer 30. De opvang op deze locaties is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen. De verwachting is dat de Oekraïense vluchtelingen 3 tot 6 maanden op deze tijdelijke locaties verblijven. De gemeente doet er alles aan om de vluchtelingen een goede en veilige opvang te bieden. De omwonenden en bedrijven in de omgeving van de beide locaties zijn eerder al via een brief geïnformeerd.

Vrijwilligers

Om de noodopvanglocaties goed te laten draaien zijn vrijwilligers nodig. Het vrijwilligerswerk kan variëren van hand- en spandiensten tot het invullen van de rol van begeleider op één van de locaties. Geïnteresseerden kunnen zich melden via het e-mailadres: oekraine@westvoorne.nl

Meerdere locaties nodig

Verwacht wordt dat er de komende periode veel meer vluchtelingen in Nederland opgevangen moeten worden. Voor de regio Rotterdam-Rijnmond wordt gesproken over 6.000 Oekraïners. De gemeente onderzoekt daarom andere mogelijkheden voor noodopvang, ook voor de langere termijn. Een belangrijk aandachtspunt is dat dit niet mag leiden tot verdringing op de woningmarkt. 

Particuliere opvang 

De tragedie die zich voltrekt in Oekraïne maakt veel los, ook bij inwoners. Een aantal vluchtelingen heeft inmiddels onderdak gevonden bij familie in Westvoorne. Ook zijn er vluchtelingen die een-op-een zijn opgevangen door Westvoornaars. Deze betrokkenheid is hartverwarmend. Op de website www.rijnmondveilig.nl/oekraine(externe link) is een aanmeldformulier te vinden, waarop inwoners en bedrijven in onze regio kunnen aangeven dat zij woonruimte beschikbaar hebben. 

Onderwijs en maatschappelijke ondersteuning 

Onder de vluchtelingen die mogelijk in Westvoorne worden opvangen zullen zich waarschijnlijk ook kinderen bevinden. Met de scholen in Westvoorne is overeengekomen dat deze kinderen onderwijs krijgen. De mensen die zich in Nederland melden hebben niet alleen bijna alles achter moeten laten, maar zij kennen ook andere zorgen. De gemeente inventariseert daarom in samenwerking met Vluchtelingenwerk en andere hulporganisaties hoe vluchtelingen de juiste ondersteuning kunnen krijgen. 

Informatie 

Op de website van de gemeente Westvoorne is een pagina waarop informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen wordt samengebracht, zie www.westvoorne.nl/oekraine. Deze pagina zal worden uitgebreid met meer informatie op het moment dat die beschikbaar is.