Toelichting

U wilt een overledene op een andere plaats herbegraven of alsnog laten cremeren. Hiervoor wilt u de overledene laten opgraven. Dit kan alleen als u:

  • toestemming hebt van de rechthebbende(n) op het graf;
  • een vergunning hebt van de gemeente.

Hoe werkt het?

  • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit doet u óf binnen 2 maanden na de begrafenis óf minstens 10 jaar erna. 
  • U kunt dit ook door een begrafenisondernemer laten doen.

Vragen?

Heeft u vragen? Mail naar: burgerzaken@westvoorne.nl of bel 14 0181.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?