De gemeente Westvoorne wil de recreatie en toerisme in ons mooie gebied stimuleren door middel van een kwaliteitsimpuls. Deze kwaliteitsimpuls is bedacht samen met een aantal partijen. Bijvoorbeeld Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Recreatieschap Voorne-Putten, Waterschap Hollandse Delta, de provincie Zuid-Holland en lokale ondernemers.

De kwaliteitsimpuls komt voort uit een visie die is vastgesteld door de gemeenteraad. Alle partijen die hierboven zijn benoemd staan achter deze visie. Het doel van de kwaliteitsimpuls is dat recreanten uit Westvoorne extra kunnen genieten van ons mooie gebied. Ook de lokale ondernemers hebben er baat bij. De gemeente Westvoorne neemt het voortouw in het project. Wij zorgen ervoor dat alle werkzaamheden in overleg met alle partners en belanghebbenden worden uitgevoerd. Het project wordt in de loop van 2021 afgerond.

De kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer wordt financieel mogelijk gemaakt door Port of Rotterdam en Provincie Zuid-Holland.

Wat is er gerealiseerd?

Noordoever (Slag Stormvogel)

Het recreatiestrand is opgehoogd met nieuw rivierzand. Er is een speeltoestel geplaatst op het recreatiestrand en een nieuw pannaveld aangelegd. Daarnaast is een nieuw toiletgebouw geplaatst met buitendouche. Verder is de parkeerplaats naast Paviljoen Stormvogel vergroot en opgeknapt. Ook de parkeerplaats naast Brunotti Beachclub is opgeknapt. Er zijn motorparkeerplaatsen aangelegd en nieuwe fietsenrekken geplaatst. Er zijn nieuwe fietslaadpalen op zonne-energie geplaatst. De nieuwe bewegwijzering en oversteekplaatsen dragen bij aan de verkeersveiligheid. Er is een ballenlijn geplaatst ten behoeve van de veiligheid van duikers en surfers. Tot slot zijn twee mooie meerpalen geplaatst bij de entree van Slag Stormvogel.

 

 

 

Zuidoever (Natuurboulevard)

Aan de zuidoever is het recreatiestrand verbreed en opgehoogd met nieuw zand. Ook is een nieuw toiletgebouw geplaatst. In 2020 zijn groenwerkzaamheden uitgevoerd, waaronder het maken van ‘doorkijkjes’ langs de Natuurboulevard. Ook is de trap naar het Groene Strand vernieuwd. De Natuurboulevard vormt de entree tot het prachtige natuurgebied in Oostvoorne en loopt vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Strandweg tot en met het fietspad op de Boulevard.
 

 

Wandelpad en parkeerplaats

Aan de noordoever zijn alle werkzaamheden in 2020 afgerond. Aan de zuidoever is de uitvoering nog in volle gang en worden in 2021 diverse werkzaamheden uitgevoerd.

De bocht van de Zeeweg naar de Strandweg is nu de centrale entree van de nieuwe Natuurboulevard. Afgelopen jaar werd de trap naar het Groene Strand al vernieuwd. Bovenaan de trap is nu een nieuw plein gecreëerd dat uitkijkt over het Groene Strand. Vanuit het plein is een wandelpad aangelegd dat loopt naar de Koepel Zeeburg. Ook de parkeerplaats aan het einde van de Strandweg is opgeknapt met een nieuwe palenrij. Op de Strandweg zijn twee plateaus met markering geplaatst om de verkeersveiligheid te vergroten. Tot slot is ook het plateau ter hoogte van de kruising Strandweg en Duinlaan vernieuwd.


 

Wat gaat er nog gebeuren?

Op het nieuwe plein worden binnenkort bankjes en fietsenrekken geplaatst. Er wordt een reling geplaatst aansluitend op de trap naar het Groene Strand. In samenwerking met het Recreatieschap Voorne-Putten worden bij het recreatiestrand fietsenrekken en een nieuw informatiebord geplaatst. Tot slot worden in samenwerking met Stichting Het Zuid-Hollands Landschap de komende maanden nieuwe informatieborden op het plein en bij het parkeerterrein aan het einde van de Strandweg geplaatst. Het project wordt afgesloten met een nieuw welkomstbord bij de entree.