De bomenploeg van de gemeente Westvoorne voert regelmatig controles uit naar de veiligheid van bomen. Tijdens een laatste controle bleek een aantal bomen gebreken te vertonen. Deze bomen zijn nader onderzocht. Per boom is gekeken naar zijn huidige conditie en hoe breukvast en stabiel hij is (de mechanische kwaliteit). Ook de toekomstverwachting per boom is bepaald.

Een aantal bomen blijkt helaas niet breukvast te zijn, ook niet wanneer ze op gepaste wijze worden gesnoeid. Voor de veiligheid worden deze bomen daarom op korte termijn gekapt. Het gaat om 3 kastanjes (2 aan de Zandweg en 1 aan de Burgemeester Letteweg), 1 iep
(Fazantenlaan) en 1 lijsterbes (Primulalaan) in Oostvoorne en 2 wilgen (Middeldijk) in Rockanje.

De gemeente plant ter compensatie nieuwe bomen terug op dezelfde plek en waar dit niet mogelijk is, op andere geschikte plekken in Westvoorne.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Herman Poldervaart via telefoonnummer 14 0181.