ZZP'ers

Volgende BIZZ-borrel op 18 april 2016 in De Vergulde Colff in Brielle. Meer informatie op de website van Stichting BedrijfOpVoorne.nl

In gemeente Westvoorne zijn veel ondernemers actief als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). In de nota Economisch Beleid wordt gesproken over ongeveer 325 ondernemers. Volgens de Kamer van Koophandel zijn er zelfs meer dan 500 ondernemers actief als zzp’er in de gemeente. Alleen deze onduidelijkheid over het aantal ondernemers geeft al aan hoe weinig er bekend is over deze omvangrijke groep. Daarom is in de nota Economisch Beleid de ambitie opgenomen om de groep zelfstandige ondernemers in Westvoorne beter in kaart te krijgen. Maar vooral om te achterhalen welke wensen en behoeften er leven onder de ondernemers en hier waar mogelijk op in te spelen. Begin 2014 heeft de gemeente daarom het traject zzp’ers in Beeld opgestart. Samen met een enthousiaste groep zzp’ers heeft de gemeente gewerkt aan het oprichten van een stichting die invulling geeft aan de wensen en behoeften van de lokale zzp’ers. Verderop vindt u hier meer informatie over.

Stichting Bedrijf Op Voorne.nl

Halverwege 2014 is de stichting Bedrijfopvoorne.nl opgericht. Deze stichting zet zich aan de ene kant in voor het opbouwen van een netwerk van lokale zzp’ers. Daarnaast biedt de website www.bedrijfopvoorne.nl een mooi platform waarop ondernemers zich kunnen profileren en zichtbaar maken aan (potentiële) klanten.

1e bijeenkomst zzp’ers in Beeld

Op 21 januari 2014 is een eerste bijeenkomst georganiseerd waarvoor alle zzp’ers uit de gemeente zijn uitgenodigd. Hieronder vindt u een verslag van de bijeenkomst en de uitnodiging

Stand van zaken taskforce zzp’ers

Na de bijeenkomst hebben enkele enthousiaste ondernemers zich aangemeld om de wensen en behoeften verder op te pakken en uit te werken. Inmiddels is deze taskforce tweemaal bij elkaar geweest en worden er flinke stappen gezet. Hier vindt u de verslagen.

Algemene informatie zzp’ers

Naast dit lokale traject zijn er ook regionale voorzieningen voor zelfstandige ondernemers. Hieronder vindt u hier meer informatie over.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > ZZP'ers