Verslag ZZP'ers in beeld Westvoorne

Op 21 januari hebben de gemeente Westvoorne en de Kamer van Koophandel de eerste bijeenkomst georganiseerd van het project ZZP’ers in Beeld. ZZp’ers zorgen voor circa 45% van alle ingeschreven ondernemingen in Westvoorne, hiermee is dit een groep met een grote impact op de lokale economie. Bovendien werken de meeste zelfstandigen vanuit huis en zijn daardoor ook erg lokaal gebonden. Door de aard van de werkzaamheden is het tevens een slecht georganiseerde groep waar voor de overheid weinig zicht op is. De gemeente is het project gestart om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen van de zzp’ers in de gemeente. Alleen al het feit dat er meer dan 60 ondernemers aanwezig waren om met elkaar te praten over de wensen en behoeften laat zien dat de zzp’ers uit Westvoorne elkaar graag willen ontmoeten en beter leren kennen.

Pitches en presentaties

Na een introductie door wethouder Mulder werd om 19.00 uur de avond afgetrapt met vier pitches van aanwezige ondernemers. De heer Eggink (Matchcount Recruitment & Coaching), de heer Klink (Performance Linq), mevrouw Van Es – Lugtmeier (Cnergy) en mevrouw Kleij (De Ondernemerscoöperatie) vertelden binnen 1 minuut over hun bedrijf en werkzaamheden.

 

Na de pitches gaf Jos Littel van de gemeente een toelichting op het economische beleid van de gemeente. Vervolgens nam Pam Goudriaan van de Kamer van Koophandel het stokje over om het project verder toe te lichten. Een plenaire stemming over enkele stellingen gaf al een goed beeld van de behoeften bij de ondernemers. Bij de stelling ‘Ik ken veel zzp’ers in Westvoorne’ staken slechts drie ondernemers hun hand op. Bij de stelling ‘Ik wil meer zzp’ers in Westvoorne leren kennen’ stak bijna de gehele zaal hun hand op.

Groepsdiscussies

Na het plenaire gedeelte zijn de ondernemers uit elkaar gegaan om in groepjes te discussiëren. De groepen waren onderverdeeld in drie thema’s:

1. Netwerken (door het grote aantal geïnteresseerden opgedeeld in drie groepen);
2. Bedrijfshuisvesting;
3. Kennisdeling.

Per groepje moesten de volgende drie vragen beantwoord worden:
1. Wat mis je?
2. Wat moet er verbeterd worden?
3. Wat is hiervoor nodig?

Terugkoppeling discussies

Na de discussies werd de opbrengst per groepje plenair teruggekoppeld. Hieronder wordt de inhoud van de flip-over vellen letterlijk weergegeven om een indruk te geven van de opbrengst:

Netwerken (3 groepjes):

Wat mis je?

 • Zichtbaarheid ondernemers. Via website gemeente, via OPW, via KvK.
 • ZZP bank, klussenbank of branche bank. De gemeente kan dit faciliteren.
 • Smoelenboek ⇒ ondernemersvereniging.
 • Overzicht van zzp’ers. Toegankelijk via het zakelijke gedeelte van de gemeentelijke  website. (onderhoud bij zzp’ers zelf). Eventueel met toestemming, eventueel met  reclame-uitingen.
 • Gebruik/ nut gemeentegids?
 • Vraag en aanbod beter afstemmen. Indien databank beschikbaar. ⇒ economisch  verkeer binnen gemeente vergroten.
 • 'Open coffee’ Westvoorbne met thema’s.
 • Ondernemersvereniging Voorne – lunchnetwerk.
 • Kennishandel (delen met gesloten beurzen).

Wat moet verbeterd worden?

 • Heldere regelgeving vanuit gemeente over huisvesting.
 • Regionale database Voorne  samenwerkingsverband.
 • Eén format voor hele regio.
 • Kans krijgen om gevraagd te worden voor een opdracht van de gemeente.
 • Wat is daarvoor nodig?
 • Netwerkclub – Soos ⇒ ontbijt, koffie, borrel.

Bedrijfshuisvesting:

Wat mis je?

 • Goedkope, flexibele, informele werk- en opslagruimte (starters).
 • Kennis over beschikbaarheid.

Wat moet verbeterd worden?

 • Mini opslagruimte.
 • Informatie.
 • Centrale informatie ruimte.

Wat is daarvoor nodig?

 • flexibele regelgeving.

Kennisdeling:
Wat mis je?

 • Kennis over de branche.
 • Platform om ervaring uit te wisselen.
 • Kennis over regels.
 • Mogelijkheid ‘je’ te presenteren.

Wat moet verbeterd worden?

 • Geuzenstaete borrel voor Westvoorne.
 • Open coffee.
 • STNW Hellevoetsluis (Startersnetwerk)

Wat is daarvoor nodig?

 • Actieve rol bedrijfscontactfunctionaris om aan te sluiten bij bovenstaande  netwerken.

Vervolg en taskforce

De terugkoppeling geeft een duidelijke behoefte weer om elkaar beter te leren kennen. De gemeente wil de ondernemers graag faciliteren om invulling te geven aan de behoeften, maar het moet uiteindelijk door de ondernemers zelf gedaan worden. Op de avond zelf meldden 10 ondernemers zichzelf aan om gezamenlijk in een taskforce de wensen en behoeften uit te werken. Deze taskforce is het concrete vervolg van deze eerste en succesvolle bijeenkomst.

Afsluitende pitches

De avond werd afgesloten met vijf enthousiaste pitches door de heer Bassant (JOHNBASS), de heer Smit (Kaeton Online Marketing), de heer Monteban (ETB Monty’s/ Totaalverhuur.com), mevrouw Baeten (Vergroot Je Invloed) en de heer Vis (Fish on a stick productions).

 

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > ZZP'ers stukken