Uitnodiging bijeenkomst 21 januari 2014

Ook in Westvoorne is de trend waarneembaar van een toenemend aantal inwoners dat een eigen bedrijf vanuit de eigen woning is gestart. Een ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) wordt gedefinieerd als een bedrijf met slechts één werkzame persoon (of geen werkzame persoon als de zelfstandige minder dan 12 uur werkt). In totaal telt gemeente Westvoorne 325 ZZP’ers, waarvan 9 procent minder dan 12 uur werkt. De ZZP’ers maken 45 procent uit van alle vestigingen in de gemeente en 10 procent van de werkgelegenheid.

ZZP’ers zijn vaak ondernemers met een sterke binding met het gebied waarin ze wonen en werken. Tegelijkertijd is het de groep ondernemers die het moeilijkst in beeld te krijgen is voor de overheid. Zoals hierboven gesteld is, is 45% van de vestigingen in Westvoorne een ZZP’er. Hiermee is dit een erg grote sector waar weinig van bekend is. Ook is er weinig tot geen beleid dat er op gericht is om ZZP’ers te faciliteren binnen de gemeente. Dit heeft in de nota Economisch Beleid geleid tot de volgende ambitie:

De gemeente gaat beleid ontwikkelen om de ZZP’ers binnen de gemeente beter te faciliteren en bekijkt de mogelijkheden om de regelgeving te flexibiliseren.

Om deze ambitie waar te maken is het belangrijk om goed te weten wat de behoeftes van de ZZP’ers in de gemeente zijn. Hiervoor heeft de Kamer van Koophandel Rotterdam het project ‘ZZP’er In Beeld’ ontwikkeld. Het traject bestaat onder andere uit een behoefteonderzoek onder de ZZP’ers, een bijeenkomst om de uitkomsten te bespreken en het oprichten van taskforces om de verbeterpunten aan te pakken. Eind 2013 is dit traject opgestart in samenwerking met de Kamer van Koophandel en enkele enthousiaste en betrokken ZZP’ers.

ZZP bijeenkomst 21 januari 2014

Op 21 januari wordt een bijeenkomst georganiseerd in het Wapen van Marion waarvoor alle ZZP’ers in Westvoorne persoonlijk worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt aan de ondernemers gevraagd om hun visie te geven op zelfstandig ondernemen binnen Westvoorne. De ervaring in andere gemeenten leert dat de behoeften van ZZP’ers zich centreren rond drie thema’s, namelijk netwerken, kennisdeling en huisvesting. Maar hebben de ZZP’ers in Westvoorne ook behoefte aan meer contact met medeondernemers, huisvesting, kennisdeling? Tijdens deze bijeenkomst kunt u in gesprek met medeondernemers over dit onderwerp.

Programma 21 januari

 • 18.00 uur Start inloop met dinerbuffet
 • 18.45 uur Welkomstwoord door de dagvoorzitter van KvK en wethouder Mulder
 • 18.55 uur Pitches van ondernemers
 • 19.00 uur Presentatie: wat doet de gemeente voor de lokale economie en ZZP’ers
 • 19.10 uur Presentatie: inzicht in de ontwikkeling en behoeften van ZZP’ers
 • 19.30 uur Groepsdiscussies. Er worden drie groepen geformeerd aan de hand van de drie thema’s: netwerken, kennisdeling en huisvesting.
 • 20.15 uur Pitches van ondernemers
 • 20.20 uur Plenaire terugkoppeling: hoe nu verder?
 • 20.45 uur Aanvang netwerkborrel
 • 22.00 uur Einde

 

Presenteer uw bedrijf

Een klein aantal ondernemers krijgen de kans om tijdens de avond hun bedrijf te presenteren in 1 minuut. Zo maakt u alvast kennis met een aantal collega ZZP’ers. Wilt u dat uw bedrijf hiervoor in aanmerking komt? Geef dit dan aan bij uw aanmelding.

Aanmelden

Via dit  formulier kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Hier kunt u een keuze maken voor het thema waarvoor u zich wilt aanmelden voor de groepsdiscussie.

Regionaal Bureau Zelfstandigen

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) is onderdeel van gemeente Rotterdam. Gemeente Westvoorne heeft zich hierbij aangesloten, hierdoor staan de diensten ook ter beschikking aan de ondernemers uit Westvoorne. RBZ helpt ondernemers, binnenvaartschippers en kunstenaars met financiële hulp, advies en begeleiding. Financiële hulp is hulp met de aanvraag van de volgende leningen en uitkeringen:

 • Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen);
 • Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); 
 • Bijzondere Bijstand;
 • Microfinanciering.

RBZ werkt voor de gemeente Rotterdam en heeft een regionale functie, waaronder de gemeente Westvoorne. Van belang is dat de ondernemer in Westvoorne woont. Het bedrijf kan ergens anders in Nederland gevestigd zijn.

Startende ondernemers

Voor mensen die een bedrijf willen starten organiseert RBZ elke donderdag van 13.30 uur tot 15.30 uur voorlichtingsbijeenkomsten bij WerkLoont op het Werkplein Heiman Dullaertplein. U kunt zich hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar rbz-bbzsozawe@rotterdam.nl . Vermeld hierbij uw burgerservicenummer (BSN), naam, mobiele nummer en e-mailadres. U dient uw klantmanager Werk hiervan op de hoogte te stellen.
Er is ook een informatieblad voor startende ondernemers beschikbaar.

Gevestigde ondernemers

Voor gevestigde ondernemers is er elke dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur een voorlichtingsbijeenkomst in het Ondernemershuis Zuid. Voor een afspraak belt u met 14 010. Er is ook een informatieblad voor gevestigde ondernemers beschikbaar.

 

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > ZZP'ers stukken