Ondernemersfonds Westvoorne gaat niet door

Op dinsdag 27 september heeft het college van Westvoorne besloten om voorlopig geen Ondernemersfonds in Westvoorne in te voeren.

Dit besluit is genomen na een goede bestudering van het eindrapport van onderzoeksbureau Blaauwberg. In dit eindrapport zijn de conclusies weergegeven van het draagvlakonderzoek dat de afgelopen maanden is uitgevoerd.

Het college heeft geconcludeerd dat er te weinig draagvlak is onder de ondernemers en andere betalende partijen om het Ondernemersfonds in te voeren. Er wordt te weinig gemeenschappelijke basis gevoeld om de belangen van de verschillende betrokken sectoren met elkaar te verbinden. 

Toekomst

Met dit besluit wordt een traject afgerond waarin gezocht is naar collectieve manieren om de economische uitdagingen binnen de gemeente aan te pakken. Deze uitdagingen blijven echter bestaan terwijl het draagvlak om dit gezamenlijk aan te pakken minder wordt. Wethouder Van der Meij: ´Wij blijven met ondernemers in gesprek om mogelijkheden te vinden om het lokale ondernemersklimaat te verbeteren. We streven ernaar om manieren te vinden om het afnemende draagvlak te vergroten. Hier hebben we enkele concrete alternatieven voor zoals een Bedrijfs Investeringszone (BIZ). Het is echter de belangrijk dat het initiatief hiervoor vanuit de ondernemers komt, de gemeente wil dit vervolgens graag helpen mogelijk maken. We gaan hierover graag in gesprek met de ondernemers tijdens de bijeenkomst op 3 oktober.’

Bijeenkomst 3 oktober

Op maandag 3 oktober worden de eindconclusies gepresenteerd van het draagvlak-onderzoek voor het Ondernemersfonds in Westvoorne. Naast dit onderwerp wordt ingegaan op de toekomst van georganiseerd ondernemerschap in Westvoorne. De informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 3 oktober vanaf 19.30 uur in Hotel van Marion.

De eindnotitie van het Ondernemersfonds en meer informatie is te vinden op www.westvoorne.nl/ondernemersfonds.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Persberichten ondernemer