Ondernemersfonds

Westvoorne onderzoekt draagvlak voor een Ondernemersfonds

Op 16 februari 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college om een verkenning te starten naar het draagvlak voor het oprichten van een Ondernemersfonds in Westvoorne. Het adviesbureau Blaauwberg is gekozen om het project te begeleiden. Onlangs heeft het college de startnotitie voor dit traject vastgesteld dat in overleg met het Ondernemers Platform Westvoorne (OPW) en Blaauwberg tot stand is gekomen. Dit document dient als basis om de gesprekken aan te gaan met de ondernemers in de gemeente. Onderaan deze pagina vindt u de startnotitie

In Westvoorne wordt sinds enige tijd gesproken over de mogelijkheid om een ondernemersfonds in te richten. Met dit fonds beschikken de ondernemers over een structureel budget om gezamenlijke voorzieningen en activiteiten mee te financieren. Alles wat ondernemers daarbij zelf aanmerken als gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking. Van parkmanagement op de bedrijventerreinen, promotie van winkelgebieden en leegstandsbestrijding tot aan gezamenlijke gebiedspromotie, de ontwikkeling van agrotoerisme en gemeenschappelijke belangenbehartiging. De ondernemers brengen de middelen voor het fonds zelf op middels een verhoging van de ozb voor niet-woningen. Op deze wijze betaalt iedere eigenaar en gebruiker van zakelijk vastgoed mee aan de gewenste collectieve voorzieningen. De gemeente en het OPW hebben het initiatief genomen om deze gedachtegang voor te leggen aan het georganiseerde ondernemerschap in Westvoorne.
 

Archief
Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Ondernemersfonds