Sorteeranalyse huishoudelijk afval

Dit item is verlopen op 24-09-2019.

Regelmatig onderzoekt gemeente Westvoorne de samenstelling van de inhoud van de grijze minicontainer. Dit om vast te stellen in welke mate het huishoudelijk afval in onze gemeente wordt gescheiden. Tussen 21 en 23 september vindt een volgend onderzoek plaats. In verschillende straten (binnen en buiten de bebouwde kom) worden steekproefsgewijs enkele minicontainers apart geledigd. De inhoud van deze minicontainers wordt afgevoerd naar een centrale locatie, waar een uitsplitsing van de in de containers aangetroffen afvalstoffen plaatsvindt. Er vindt geen registratie op adres plaats. De gemeente gebruikt de uitkomst van dit onderzoek voor eventuele verbeteringen in het gescheiden inzamelen van het huishoudelijk afval.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws