Stimuleren energiebesparende maatregelen bedrijven

In de regionale klimaatagenda werken de gemeenten van de stadsregio Rotterdam samen aan bovengenoemde doelstelling. Om dit te bereiken worden 15 samenwerkingsprojecten uitgevoerd die energieverspilling tegengaan en duurzame energiebronnen benutten. Het project "Stimuleren energiebesparende maatregelen bedrijven" is één van de projecten van de regionale klimaatagenda. Doelstelling van het project is ondernemers bewust te maken over energiebesparing en duurzame energie, het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het uitwisselen van ervaringen op het gebied van energiebesparende maatregelen en duurzame energie tussen ondernemers.

Bedrijven worden ondersteund door middel van bedrijvenbijeenkomsten. Daarnaast biedt de stadsregio Rotterdam kosteloos twee instrumenten aan namelijk het starterabonnement van de Milieubarometer en de online milieuwijzer Kansen bij Verkassen. Ga aan de slag via www.energieloket.nl/stadsregiorotterdam/bedrijven

 

Milieubarometer

Nu gratis startabonnement voor ondernemers in de stadsregio Rotterdam!

De Milieubarometer is voor ondernemers die milieukosten willen besparen en hun milieuprestatie zichtbaar willen maken. De Milieubarometer bevat ook praktische besparingstips. Inmiddels worden er in heel Nederland ruim duizend Milieubarometers gebruikt, verspreid over verschillende branches. Een abonnement voor de Milieubarometer bedraagt € 181,- voor de eerste twee kalenderjaren. Daarna kost een onderhoudslicentie slechts € 53,- per jaar (prijspeil 2011). De stadsregio Rotterdam biedt u een gratis startabonnement aan. Vraag direct en vrijblijvend een startabonnement aan op https://online.milieubarometer.nl/aanmelden/stadsregio. Na het aflopen van het startabonnement kunt u zelf bepalen of u het abonnement voort wilt zetten.

De Milieubarometer is ontwikkeld en wordt onderhouden door Stichting Stimular. Wilt u meer weten? Kijk op: www.milieubarometer.nl. Voor vragen over het invullen en het gebruik van de Milieubarometer kunt u contact opnemen met de helpdesk van Stichting Stimular (010 - 238 2828) (maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur).

 

Kansen bij verkassen

Kansen bij Verkassen assisteert u bij nieuwbouw, verbouwen, renoveren en verhuizen. Deze online wegwijzer geeft u snel inzicht in uw kansen voor duurzaamheid en kostenbesparing. Op deze manier wil de gemeente duurzaam en energiezuinig ondernemen stimuleren. Kansen bij Verkassen levert nieuwe ideeën en slimme oplossingen op; overzichtelijke actielijsten met adviezen; voorkomt gemiste kansen; lagere huisvestingskosten; een toekomstbestendig bedrijfsgebouw; een pand met een innovatieve, duurzame uitstraling.

De Kansen bij Verkassen scan is voor ondernemers in alle gemeenten binnen de stadsregio gratis. Meldt u direct aan voor Kansen bij Verkassen aan. Voor meer informatie kijk op: www.kansenbijverkassen.nl. Voor vragen over het invullen en het gebruik van Kansen bij Verkassen kunt u contact opnemen met de helpdesk van Stichting Stimular (010 - 238 2828) (maandag tot en met vrijdag 09.00 - 17.00 uur).
 

 

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Duurzaamheid