Beschrijving van de bedrijventerreinen

In gemeente Westvoorne liggen twee bedrijventerreinen. In Oostvoorne ligt de Pinnepot en in Rockanje de Moolhoek. Hieronder vindt u een beschrijving per terrein.

Pinnepot

De Pinnepot is een middelgroot bedrijventerrein ten oosten van Oostvoorne, gericht op de lokale en subregionale markt. Door de ligging aan de N218 (Kleidijk) en de Westvoorneweg heeft de Pinnepot een goede ontsluiting richting de Maasvlakte en omliggende steden zoals Brielle, Hellevoetsluis en Rockanje. Het terrein is in ontwikkeling gebracht in de tweede helft van de jaren ’80. Vervolgens is het terrein uitgebreid om bedrijven die milieuhinder veroorzaakten in het dorpsgebied te kunnen verplaatsen. Deze uitbreiding heeft zich in de jaren ’90 voorgedaan.

Luchtfoto Pinnepot

De Pinnepot heeft een netto omvang van 8,2 hectare bedrijventerrein. De bruto omvang van het terrein is 11,3 hectare. Uit een in mei 2011 verschenen onderzoek van de Stec Groep blijkt dat er ongeveer 80 bedrijven gevestigd zijn op de Pinnepot die goed zijn voor 350 directe arbeidsplaatsen. Daarnaast zorgt het terrein voor ongeveer 240 indirecte arbeidsplaatsen bij bijvoorbeeld toeleveranciers of afnemers. In totaal is dit ongeveer 19% van de totale werkgelegenheid in de gemeente. Uit dit onderzoek is ook gebleken dat de Pinnepot een bovengemiddelde economische waarde heeft en goed onderhouden is.

Moolhoek

De Moolhoek is een kleinschalig bedrijventerrein dat aan de oostzijde van de kern Rockanje ligt. Het terrein is aan het einde van de jaren ’70 in ontwikkeling gebracht ten behoeve van plaatselijk gevestigde bedrijven. De uitgifte van gronden heeft zich tot eind jaren ’80 geleidelijk voorgedaan.

Luchtfoto Moolhoek

De Moolhoek heeft een netto omvang van 3,7 hectare, de bruto omvang bedraagt 6,4 hectare. Uit het in mei 2011 verschenen onderzoek van de Stec Groep blijkt dat er 28 bedrijven gevestigd zijn op het terrein. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor 90 directe arbeidsplaatsen en circa 60 indirecte arbeidsplaatsen, dit is ongeveer 5% van de werkgelegenheid binnen de gemeente. Hiermee is het terrein vooral van waarde voor de lokale bedrijvigheid.
 

Ondernemer