Beleid SVP

Binnen het SVP wordt op verschillende beleidsterreinen gezocht naar afstemming tussen de vijf gemeenten op het eiland. Economie is één van deze beleidsterreinen. Tot op heden heeft dit geleid tot twee beleidsdocumenten op het gebied afstemming van de regionale bedrijventerreinen en Recreatie & Toerisme.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Beleid SVP