Verleende APV vergunningen Landgoed Olaertsduyn

Dit item is verlopen op 04-04-2012.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat een vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening is verleend:

  • Voor het exploiteren van Hotel Landgoed Olaertsduyn, Windgatseweg 2 te Rockanje. Verzenddatum 13 februari 2012. 

Verleende Drank en Horecawet vergunning

  • Vergunning model D aan Hotel Landgoed Olaertsduyn, Windgatseweg 2 te Rockanje. Verzenddatum 13 februari 2012.

De stukken liggen vanaf maandag 20 februari 2012 voor een periode van 6 weken ter inzage in kamer 1 van het gemeentehuis. U kunt binnen deze zes weken een bezwaarschrift indienen. U richt dit aan de burgemeester en wethouders van Westvoorne. Tegelijk met het bezwaarschrift kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).
Ontwerp omgevingsvergunning
 

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen