Bekendmaking verleende standplaatsvergunning

Dit item is verlopen op 16-05-2014.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de onderstaande standplaatsvergunning is verleend:

De heer M.J. Roest, voor de plaatsing van een mobiel café op het Dorpsplein van Rockanje. De vergunning loopt van zaterdag 5 april 2014 tot en met dinsdag 30 september 2014 of zoveel eerder of later de herinrichting van het Dorpsplein aanvangt. De vergunning is voor alle dagen van de week.

Ingevolge het bepaalde in artikel 6:4 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit, binnen zes weken na de datum van verzending (tot 15 mei 2014) van deze vergunning, een bezwaarschrift worden ingediend. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester en/of burgemeester en wethouders van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje). Tegelijk met het bezwaarschrift kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, sector bestuursrecht (Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam).

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen