Bekendmaking aanwijzing gehandicapten parkeerplaats

Dit item is verlopen op 09-10-2019.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken ingevolge artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het volgende verkeersbesluit is genomen;

• nabij het perceel Burgemeester Bolwidtweg 44 in Oostvoorne is een gehandicapten parkeerkeerplaats aangewezen ten behoeve van de bewoner van Burgemeester Bolwidt weg 44 in Oostvoorne, door plaatsing van het bord E6 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990). Dit besluit treedt in werking op de dag waarop dit besluit wordt gepubliceerd. Het besluit ligt vanaf de publicatie gedurende zes weken ter visie bij het servicepunt van het gemeentehuis in Rockanje. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van publicatie tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen