APV vergunning

Dit item is verlopen op 08-01-2014.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

  • het exploiteren van een horeca-inrichting op het perceel Swinsedreef 28, 3235 AR Rockanje. Afgegeven op: 13 november 2013.

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat op grond van artikel 2.72 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend aan:

  • Holland Buiten voor het verkopen van vuurwerk op 28 december 2013, 30 december 2013 en 31 december 2013 op de locatie Westvoorneweg 22, 3233 LD Oostvoorne. Afgegeven op 13 november 2013.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:

  • het organiseren van het evenement Winterfair op zaterdag 7 december 2013 op het terrein van De Bollaarshoeve, Bollaarsdijk 1a, Oostvoorne. Afgegeven op 14 november 2013;
  • het organiseren van het evenement Oliebollenloop op dinsdag 31 december 2013. Het parcours loopt langs de westkant en de noordkant van het Brielse Meer. Afgegeven op 14 november 2013;
  • het organiseren van het evenement Lengkeek Cross op zondag 1 december 2013 en op zondag 26 januari 2014. Het parcours loopt langs de noordkant van het Kruininger Gors. Afgegeven op 14 november 2013.

Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne. Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
 

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen