Algemene Plaatselijke Verordening

Dit item is verlopen op 24-07-2019.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een
vergunning is verleend voor:

• het organiseren van Ibiza on the Beach op zondag 21 juli 2019 van 12.00 tot 20.00 uur bij Brunotti Beachclub, Noordoever Oostvoornse Meer 3 te
Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 5-6-2019,
• het organiseren van de opening van het Dorpsplein Oostvoorne op zaterdag 29 juni 2019 van 09.30 tot 17.30 uur. Deze vergunning is afgegeven op 5-6-2019,
• het organiseren van de Jeugd Wielertour Brielle op 19 augustus 2019 van 08.00 uur tot 17.00 uur bij Brunotti Beachclub, Noordoever Oostvoornse
Meer 3 te Oostvoorne. Deze vergunning is afgegeven op 5-6-2019.


De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit
bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).
Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening
vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
 

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen