Algemene Plaatselijke Verordening

Dit item is verlopen op 19-07-2019.

De burgemeester van Westvoorne maakt bekend dat op grond van 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is verleend voor:


• het organiseren van het besloten feest ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Midicamping van der Burgh op 15 juni 2019, Voet of Kraagweg 9 te Rockanje. Deze vergunning is afgegeven op 28-5-2019;
• het organiseren van het evenement Zomermarkt Rockanje op 24 juli 2019 op de locatie Dorpsplein en Dorpsweg te Rockanje. De vergunning is afgegeven op 29 mei 2019 met de daarbij behorende tijdelijke verkeersmaatregelen.


De vergunningen/ontheffingen liggen ter inzage bij het ServicePunt van het gemeentehuis in Rockanje tijdens de kantoortijden.
Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan de burgemeester van Westvoorne (Postbus 550, 3235 ZH Rockanje).
Tijdens de bezwaarschriftprocedure kan een belanghebbende die de behandeling van het bezwaarschrift niet kan afwachten ook een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van sector bestuursrecht van de Rechtbank van Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Ondernemer
U bevindt zich op: Home > Ondernemer > Nieuws > Bekendmakingen