Stand van zaken bouw

Sinds de laatste nieuwsbrief is er een hoop gebeurd. De contouren van het nieuwe trappenhuis zijn al goed zichtbaar. De nieuwe kozijnen, trappen en de lift zijn al geplaatst. In de komende weken wordt er voornamelijk nog afgewerkt en ingericht.
Het Woonbedrijf is trots op de nieuwe uitstraling van de trappenhuizen. Wij hopen dan ook dat het netjes blijft. En willen u dan ook vragen om voorzichtig met het voorlopig opgeleverde werk om te gaan. Na de oplevering wordt direct gestart met het nieuwe schoonmaakprogramma.

Planning en oplevering

Volgens de huidige planning wordt begin april het nieuwe trappenhuis door de aannemer opgeleverd. Het Woonbedrijf maakt met u een afspraak om de nieuwe sleutels aan u te overhandigen. Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.

Inmiddels is ook duidelijk dat er geen extra maatregelen nodig zijn voor de werkzaamheden aan het schuine dak in het kader van de flora en fauna. Voor deze werkzaamheden en het plaatsen van de zonnepanelen wordt nu een aannemer gezocht. Zodra een planning bekend is, zullen wij u informeren.
Het aanpassen van de servicekosten gaat pas in als alle werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Inrichting openbare ruimte

Een deel van de openbare ruimte wordt ingericht zodra het nieuwe trappenhuis is opgeleverd. Er wordt voor gezorgd dat u het nieuwe trappenhuis veilig en netjes kunt bereiken. Met het definitief inrichten van de groen-voorziening wordt daarna gewacht tot ook de werkzaamheden aan het dak zijn afgerond

Invulling gemeenschappelijke ruimte

Eerder heeft het Woonbedrijf aan alle bewoners gevraagd op welke wijze u de nieuwe gemeenschappelijke ruimte zou inrichten. Op deze vraag in de enquête is maar door enkele bewoners gereageerd, en er werd geen duidelijke, eenduidige voorkeur aangegeven. Het Woonbedrijf kiest er daarvoor voorlopig voor om nog geen invulling aan de gemeenschappelijke ruimte te geven. De komende periode zal deze door het Woonbedrijf zelf gebruikt worden. Uiteraard zijn uw suggesties nog welkom. Bel of mail dan gerust.

U kunt zich al aanmelden voor het gebruik van de nieuwe scootmobielruimte

In de oude motorberging is een nieuwe scootmobielruimte gemaakt. De ruimte is al in gebruik. Om het gebruik van de scootmobielruimte te reguleren is besloten om hiervoor € 8,00 per maand in rekening te brengen. Dit is gelijk aan het gemiddelde elektraverbruik van een scootmobiel.
Wilt u gebruik maken van de scootmobielruimte? Neem dan contact op met onze woningconsulenten via (0181) 408 000. Dan hoort u van ons de voorwaarden.

Kunt u iets doen aan de bereikbaarheid van en overlast in de bergingen?

In de afgelopen periode is gebleken dat de algemene ruimte in de bergingen steeds vaker wordt gebruikt voor het stallen van (elektrische) fietsen en scooters. Op last van de brandweer mogen hier geen fietsen, scooters of andere obstakels worden geplaatst, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. Wilt u uw eigendom hier weghalen? Het Woonbedrijf zal hier ook strenger op gaan letten.

Aankondiging (nieuwe) huisregels

Zoals eerder vermeld is het Woonbedrijf trots op de nieuwe uitstraling van de trappenhuizen. Wij willen graag dat deze ruimten en de Ringmuur in het algemeen ook netjes blijft. U bent samen met uw medebewoners verantwoordelijk voor een fijne woonomgeving. In de huisregels leest u wat er van u wordt verwacht. Binnenkort ontvangt u de huisregels in de brievenbus en worden deze opgehangen in de algemene ruimten van de Ringmuur.

Overige informatie

Zijn we al verder met de plannen voor de brandtrappen?
Het Woonbedrijf is nog aan het bekijken of we dit kunnen meenemen in de plannen. Een realistische en betaalbare oplossing is nog niet gevonden. Overigens horen de brandtrappen slechts in noodgevallen te worden gebruikt.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Woonbedrijf Westvoorne via (0181) 408 053 (direct nummer opzichter) of woonbedrijf@westvoorne.nl.