Een natuurbrand kan snel uit de hand lopen. Daardoor kan het lastig zijn om een natuurbrand te blussen. Het risico op een natuurbrand wordt aangeduid met fases. Meer informatie over natuurbrand(externe link).

Wat kan ik doen om een natuurbrand te voorkomen?

  • Wanneer u in een natuurgebied bent, let dan op of er een rookverbod geldt. Geldt dit niet, rook ook dan bij voorkeur niet in het natuurgebied. Rookt u toch, maak dan uw sigaret zorgvuldig uit voordat u hem weggooit.
  • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. Afval, zoals een stukje glas waar de zon op schijnt, kan namelijk brand veroorzaken.
  • Maakt u vuur in een natuurgebied, bijvoorbeeld voor een barbecue? Houd u dan aan de regels die in het gebied gelden.
  • Let op waar u uw auto neerzet. De katalysator van uw auto kan erg heet worden. Als u uw auto in droog, hoog gras zet, kan dat door de hitte van de katalysator in brand vliegen.
  • Parkeer niet op bospaden. Brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben. 

 

Wat kan ik doen als ik in de buurt van een natuurbrand ben?

  • Voorkom dat u ingesloten raakt door het vuur. Loop haaks op de richting waar de brand vandaan komt. Komt de brand uit het zuiden? Loop dan niet richting het noorden, maar richting het oosten of westen.
  • Meld de brand via 112. Geef daarbij aan op welke locatie de brand zich voordoet.
  • Vermoed u (opzettelijke) brandstichting? Onthoud dan goed wat u ziet of film en fotografeer het, zodat u dit aan de hulpdiensten kunt doorgeven.  

Op de website van de brandweer vindt u meer informatie over bosbranden.(externe link)