Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat deze persoon dringend psychische hulp nodig heeft omdat hij of zij een gevaar is voor zichzelf of anderen? Dan kunt u dat melden bij het Sociaal gebiedsteam Hellevoetsluis-Westvoorne via 14 0181.

Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan gelijk 112

Dan kunnen snel passende maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld verplichte psychische zorg. 

Na uw melding onderzoekt de gemeente of en welke hulp nodig is. Dit gebeurt met een verkennend onderzoek. Een psychiatrisch geschoolde medewerker beoordeelt of de persoon een gevaar is voor zichzelf of anderen. Ook onderzoekt de medewerker of dit komt door een psychiatrische stoornis.Verplichte zorg
Alleen als het niet anders kan zet de gemeente verplichte zorg in. Dan vraagt de gemeente aan de officier van justitie om een zorgmachtiging. Uiteindelijk beslist de rechter of deze persoon verplichte zorg krijgt. Een persoon die verplichte zorg nodig heeft, kan zorg aan huis krijgen of wordt opgenomen in een zorginstelling.

Patiëntenvertrouwenspersoon

De persoon die psychisch hulp nodig heeft, heeft recht op hulp van een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). De PVP is in dienst van de onafhankelijke Stichting PVP. Als degene die hulp nodig heeft dit wil, geeft de gemeente zijn/haar contactgegevens door aan deze stichting.

Wilt u steun van een PVP? Geef de gemeente dan toestemming uw contactgegevens door te geven aan de Stichting PVP. U kunt ook zelf contact opnemen via telefoonnummer 0900-4448888 of door te mailen naar helpdesk@pvp.nl

En verder...

  • Als betrokken familielid krijgt u binnen 14 dagen de uitkomst van het onderzoek.
  • Bent u het niet eens bent met de uitkomst? Dan kunt u eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt.
  • Bent u geen naaste familie? Dan krijgt u geen informatie over de uitkomst en kunt u ook niet eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt
  • Na uw melding kan, in een crisissituatie, onmiddellijk verplichte psychische zorg worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester moet binnen 18 uur na het inzetten van de verplichte zorg een crisismaatregel nemen. 

Krijg ik als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid of nauw verbonden met de betrokkene? Dan hoort u binnen 14 dagen de uitkomst van het verkennend onderzoek. Besluit de gemeente om geen verplichte zorg aan te vragen, dan heeft u het recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Bent u geen naast familielid van de betrokkene? Dan krijgt u geen informatie over het onderzoek.