Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente over de lokale invulling van alle onderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein. Onder het Sociaal Domein worden alle taken uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet verstaan. De Adviesraad volgt de ontwikkelingen en adviseert over het proces van de in- én de uit-voering van die wetten in gemeente Westvoorne. Ook is de Adviesraad betrokken bij aanscherping, wijziging of actualisering van het beleid. De leden van de Adviesraad zijn betrokken inwoners die bij haar adviezen kijken door de bril van de inwoners van Westvoorne.

Mail direct je CV en motivatiebrief

Wat is je taak?

In de vergaderingen van de Adviesraad (10 x per jaar) ben je actief participerend lid en draag je bij aan de inhoudelijke discussies over belangrijke onderwerpen voor de inwoners van Westvoorne. Als dat nodig is, heb je ook contacten met de betrokken ambtenaren van de gemeente. Je haalt de voldoening in dit vrijwilligerswerk uit de nauwe betrokkenheid bij de beleidsontwikkeling op het gebied waar je kennis, ervaring of belangstelling ligt. Voor de onkosten die je maakt en de tijd die je investeert, krijg je een vastgestelde vergoeding.

Wie ben jij?

  • Sociaal en maatschappelijk betrokken in Westvoorne
  • Je kunt signalen doorvertalen naar adviezen
  • Je hebt kennis op basis van ervaring of betrokkenheid op één van de terreinen binnen de WMO, Jeugdwet of Participatiewet
  • Je bent bereid om gemiddeld 3 à 4 uur per week aan de Adviesraad te besteden
  • Je bent niet politiek actief in Westvoorne
  • Je hebt geen zakelijke binding in/met het sociaal domein van de gemeente Westvoorne

Interesse?

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marjolein van Bochove, ambtelijk secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Westvoorne, telefoonnummer (0181) 40 80 93. Of stuur een e-mail naar mdm.vanbochove@westvoorne.nl.

Kom je jouw ambities waarmaken in onze gemeente?

Mail je sollicitatiebrief en CV