Leona Snoeij is de winnaar van de ‘Kleine Ereprijs Westvoorne’ 2020!  Op woensdag 10 februari reikte burgemeester Peter de Jong deze Kleine Ereprijs, ofwel het jeugdlintje, aan haar uit. Leona ontving deze prijs voor haar inzet voor kinderen met een beperking en mensen met een beperking in het algemeen.

Verrassing

Burgemeester De Jong verraste Leona tijdens de digitale biologieles. Leona zit op het Bahûrim in Brielle en zag tijdens haar les ineens bekenden van haar in beeld verschijnen, waaronder ook burgemeester De Jong. Hij stond bij haar voor de deur en vroeg of hij even binnen mocht komen. Eenmaal binnen maakte de burgemeester al snel duidelijk waarvoor hij bij haar langs kwam. 

Inzet lotgenoten

Leona zet zich in voor meer voorzieningen en mogelijkheden voor mensen in een rolstoel. Omdat Leona zelf in een rolstoel zit, merkt zij zelf belemmeringen op. Zo heeft zij o.a. al overleg gehad met een aantal collegeleden over de obstakels die zij tegenkomt in Rockanje. Deze zijn daarna aangepakt en opgelost. Ook heeft Leona een aantal keer meegedaan aan de Madurodam Marathon, waarvan de opbrengst ten goede komt van het project Samen Spelen van het Gehandicapte Kind. Mede door deze opbrengst is het mogelijk om speeltuinen aan te passen zodat kinderen met en zonder beperking daar sámen kunnen spelen.

Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

Op 28 november is Leona benoemd tot kinderambassadeur van het Gehandicapte Kind. Zij komt als ambassadeur op voor de belangen van leeftijdsgenoten met een beperking. Zij wil o.a. bereiken, dat kinderen met een beperking gewoon in hun eigen buurt naar school kunnen. Samen met drie andere kinderen is zij in 2021 het gezicht van de stichting. 

Kleine Ereprijs Westvoorne

De ‘Kleine Ereprijs Westvoorne’ is een gemeentelijke onderscheiding voor jonge inwoners van 4 tot en met 17 jaar. De gemeente Westvoorne wil jonge inwoners die zich inzetten voor anderen binnen de gemeente of daarbuiten, graag in het zonnetje zetten. Daarom is speciaal voor onze jonge helden de Kleine Ereprijs Westvoorne in het leven geroepen. De prijs is een ontwerp en creatie van edelsmid Mirjam Bentvelzen.