Vluchtelingen uit Oekraïne die ingeschreven staan in onze gemeente kunnen een aanvraag leefgeld indienen als zij een eigen bankrekening hebben.

Leefgeld

Vluchtelingen ontvangen iedere maand leefgeld voor de periode dat zij in Nederland verblijven en geen eigen inkomsten hebben. Iedere volwassen vluchteling, van 18 jaar en ouder, kan het leefgeld aanvragen. Vluchtelingen die betaald werk hebben, hebben geen recht op leefgeld.

Hoeveel leefgeld krijgt een vluchteling?

Vluchtelingen krijgen leefgeld dat gelijk is aan dat van vluchtelingen uit andere landen. Het leefgeld bedraagt € 260 per maand. Dit wordt 1x per maand uitbetaald. Het leefgeld bestaat uit verschillende delen, namelijk:

  • Geld om te eten: € 205 per maand. Wanneer vluchtelingen in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven waar zij 3 maaltijden per dag krijgen, dan ontvangen zij géén geld om te eten;
  • Geld voor persoonlijke uitgaven: € 55 per maand. Dat is geld voor persoonlijke uitgaven zoals kleding, toiletartikelen of een simkaart.

Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen, ontvangen naast het leefgeld een extra toelage per maand:

  • Een volwassene vanaf 18 jaar ontvangt € 215 extra per maand;
  • Een minderjarig kind ontvangt € 55 extra per maand.

Wij gaan ervan uit dat vluchtelingen afspraken maken met hun gastgezin over de verblijfskosten die zij moeten betalen aan het gastgezin. Gastgezinnen krijgen namelijk allerlei extra kosten door de overheid in rekening gebracht (bijv. afval, energiekosten, waterverbruik etc.). Wanneer vluchtelingen in een gemeentelijke opvanglocatie verblijven, ontvangen zij géén geld om te wonen. 

Hoe kunnen vluchtelingen leefgeld aanvragen?

Op de gemeentelijke opvanglocatie kunnen vluchtelingen een aanvraagformulier krijgen. Vluchtelingen die in een gastgezin verblijven kunnen het aanvraagformulier hier downloaden. Het aanvraagformulier moet in het Nederlands worden ingevuld, dus met Nederlandse letters, geen Cyrillische letters.

Aanvaagformulier hier downloaden

Vluchtelingen hoeven niet naar het gemeentehuis te komen. Zij kunnen het ingevulde aanvraagformulier mailen naar infowis@westvoorne.nl of per post zenden aan:

Gemeente Westvoorne
T.a.v. team WIS
Antwoordnummer 11
3220 WB  Rockanje

Een postzegel is niet nodig. 

Beoordeling aanvraag

De gemeente beoordeeld de aanvraag en stelt de hoogte van het leefgeld voor de vluchteling vast. Leefgeld wordt per maand uitbetaald. Vluchtelingen ontvangen leefgeld vanaf het moment dat zij in de Basisregistratie Personen (BRP) van onze gemeente zijn ingeschreven. 

Wijzigingen altijd doorgeven

Wanneer een vluchteling leefgeld ontvangt en er zijn wijzigingen in zijn of haar situatie dan moet de vluchteling dit direct doorgeven.
Wijzigingen zijn:

  • Verhuizing (binnen de gemeente of naar een andere gemeente in of buiten Nederland);
  • Werk (u gaat geld verdienen waardoor u in uw eigen onderhoud kunt voorzien);
  • Geboorte;
  • Overige wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw leefgeld.

Vluchtelingen kunnen wijzigingen doorgeven via het e-mailadres infowis@westvoorne.nl.

Inschrijven in de gemeente

Om te kunnen helpen met leefgeld, is het nodig dat vluchtelingen zich inschrijven bij onze gemeente. Lees op www.westvoorne.nl/oekraine voor meer informatie over het inschrijven in Westvoorne. Vluchtelingen kunnen hierover ook informatie vragen op de opvanglocatie.

Een bankrekening openen

Om leefgeld te kunnen ontvangen, hebben vluchtelingen een eigen bankrekening nodig. Bankrekeningen worden niet door de gemeente geregeld. Voor het openen van een bankrekening kunt u bij iedere bank in Nederland terecht. Op de website www.refugeehelp.com(externe link) onder het kopje financiële zaken leest u meer over het openen van een rekening of het wisselen van contant geld.