Windpark Slufterdam is een windpark bij de Maasvlakte dat deels op Rotterdams grondgebied en deels in Westvoorne ligt. We vinden het belangrijk dat de omgeving meeprofiteert van deze windturbines. Daarom heeft de gemeente Westvoorne, samen met Eneco en Vattenfall het Leefbaarheidsfonds opgericht. Jaarlijks wordt uit de opbrengsten van het windpark geld gestort in dit fonds. Met het Leefbaarheidsfonds willen we lokale initiatieven stimuleren die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van ons gebied waardoor we ook de leefbaarheid van ons gebied vergroten. Op deze pagina leest u alles over het Leefbaarheidsfonds en hoe u binnenkort een aanvraag in kunt dienen. 

Algemene doelstellingen van het fonds

Het Leefbaarheidsfonds Westvoorne is een door Eneco, Vattenfall en gemeente Westvoorne opgericht fonds dat beheerd wordt door de gemeente Westvoorne. Met het fonds wil de gemeente lokale initiatieven ondersteunen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid. Het bedrag dat jaarlijks in het fonds gestort komt voort uit de inkomsten van het windpark. 

Welke projecten komen in aanmerking voor subsidie uit het Leefbaarheidsfonds?

  • projecten op het gebied van verduurzaming van en energiebesparing bij maatschappelijke accommodaties;
  • projecten die, met het oog op duurzaamheid, de leefbaarheid binnen de gemeente Westvoorne bevorderen;
  • en projecten die een kwaliteitsimpuls leveren aan de energietransitie.

Belangrijkste voorwaarden zijn dat de projecten uitgevoerd worden binnen de gemeente Westvoorne en dat de projecten bijdragen aan de leefbaarheid en verduurzaming van Westvoorne. 

Aanvraag indienen

Binnenkort kunnen maatschappelijke organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven een aanvraag indienen. Er zijn twee aanvraagperiodes per jaar. De data hiervoor zijn nog niet bekend maar worden binnenkort op deze site gepubliceerd en bekend gemaakt via de gemeentelijke kanalen. Vóór die vaste data kunt u een aanvraag indienen. Dit doet u door het aanvraagformulier, dat ook later gepubliceerd wordt op deze pagina, in te vullen en deze samen met de bijbehorende stukken te mailen naar gemeente@westvoorne.nl. Lees van te voren goed het reglement door zodat u weet welke projecten in aanmerking komen. 

Reglement leefbaarheidsfonds

Procedure

Alle aanvragen worden door een vaste commissie getoetst aan de criteria. De toetsingscommissie draagt de projecten vervolgens voor aan het college van B & W. De commissie zal twee keer per jaar projecten voordragen aan het college van B & W. Dit is afhankelijk van het aantal aanvragen en het beschikbare budget in het fonds.  

Oproep

Voor de toetsingscommissie zijn wij nog op zoek naar commissieleden die een brede belangstelling hebben voor de Westvoornse gemeenschap en bij voorkeur affiniteit hebben met duurzaamheid, energiebesparing en de energietransitie. De commissieleden verdiepen zich in de projectaanvragen en komen twee maal per jaar bij elkaar om de aanvragen met de andere commissieleden te bespreken. Bij interesse of vragen, neem contact op met Marcel Westerhout van de gemeente Westvoorne via m.westerhout@westvoorne.nl