U kent ze vast, die grote windmolens bij de Slufterdam op de Maasvlakte? Met deze windmolens wekken Eneco en Vattenfall schone energie op in onze gemeente. In Nederland maakten we afspraken met elkaar over windmolens en windparken. Een van die afspraken is dat inwoners een voordeel moeten hebben van het windpark. Samen met Eneco en Vattenfall heeft gemeente Westvoorne daarom het leefbaarheidsfonds opgericht. 

Wat is het leefbaarheidfonds?

Met een fonds stellen we geld beschikbaar. Het geld in het leefbaarheidsfonds is bedoeld voor acties en projecten om onze gemeente duurzamer te maken en het genot om er te wonen te verhogen. 
Het gaat om projecten of acties die zich richten op de volgende punten; 

  • het verduurzamen en energiezuiniger maken van maatschappelijke accommodaties binnen onze gemeente;
  • de leefbaarheid binnen onze gemeente te verhogen;
  • een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie van onze gemeente. 

Voor wie is het fonds bedoeld?

Alle maatschappelijke organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven binnen gemeente Westvoorne kunnen meedoen en kans maken op een bijdrage uit het fonds. 

Hoe doet u mee?

 Het is belangrijk dat wij informatie over uw project of actie krijgen. U kunt deze informatie via het digitale aanvraagformulier aan ons doorgeven. Wilt u graag eerst het reglement inzien? De regels en richtlijnen die gelden voor deze aanvraag, vindt u hier

Uiterste datum

Wij ontvangen uw bijdrage graag vóór 1 maart 2022. Een kleine groep mensen (een commissie) zal daarna alle aanvragen beoordelen. Deze commissie geeft daarna advies aan het college van B &W over de projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het fonds. 

Wanneer is de uitslag?

Halverwege maart maken wij de uitslag bekend Een precieze datum weten we nog niet. Wij sturen u een brief. 

Heeft u nog vragen?

Marcel Westerhout van de gemeente Westvoorne helpt u graag. U kunt Marcel bereiken via gemeente@westvoorne.nl.