Vrijdag 19 februari kreeg voormalig gemeenteraadslid Emma van Blom uit Tinte van burgemeester De Jong de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt. Zij kreeg deze onderscheiding vanwege haar lange staat van dienst als gemeenteraadslid in Westvoorne. 

Emma van Blom was jarenlang een prominent raadslid in de gemeente Westvoorne. Na een aantal jaar voor de Partij van de Arbeid in de raad te hebben gezeten, richtte zij in 2009 de lokale partij Partij Westvoorne op, waarmee zij het politieke landschap in Westvoorne veranderde. Partij Westvoorne is sindsdien bij iedere gemeenteraadsverkiezing als grootste uit de bus gekomen. Emma van Blom was sinds de oprichting lijsttrekker en boegbeeld van de partij. Een van de belangrijkste onderwerpen van de partij was burgerparticipatie. Emma van Blom heeft dit onderwerp op de kaart gezet in Westvoorne en mede vorm en inhoud gegeven. 

Na bijna 12 jaar heeft zij vorig jaar de Westvoornse politiek verlaten vanwege haar verhuizing. Door corona vond de uitreiking pas nu plaats. Deze Koninklijke onderscheiding is een terechte blijk van waardering.