De gemeente Westvoorne is trots op jonge inwoners die zich inzetten voor anderen of een bijzondere prestatie hebben verricht. Daarom is speciaal voor onze jeugdige helden het jeugdlintje in het leven geroepen. De ‘Kleine Ereprijs Westvoorne’ is de jongerenversie van de ‘Grote Ereprijs Westvoorne’.

  Bijzondere prestatie

  Ken jij een jonge held die zich op een positieve manier heeft ingezet voor anderen of voor de gemeente? Nomineer hem of haar voor de Kleine Ereprijs Westvoorne! Denk bijvoorbeeld aan jongeren die het afgelopen jaar geruime tijd ouderen, gehandicapten of zieken hebben geholpen, misschien wel in relatie tot corona. Of kinderen die activiteiten hebben georganiseerd of vrijwilligerswerk hebben gedaan, bijvoorbeeld bij een culturele vereniging of sportvereniging. Ook jongeren die een ‘heldendaad’ hebben verricht of een bijzondere prestatie hebben geleverd, kun je voordragen voor de Kleine Ereprijs Westvoorne.

  Wie mag iemand voordragen?

  Iedereen mag een inwoner van Westvoorne in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar voordragen. College- en raadsleden en ambtenaren mogen geen voordrachten doen.
   

  Ik ken een held en nu?

  Wil jij iemand voordragen?  Stuur dan een e-mail naar Marianne de Groot via ma.degroot@westvoorne.nl of bel naar (0181) 40 80 75.

  De kandidaat:

  • heeft een leeftijd tussen de 4 t/m 17 jaar.
  • woont in de gemeente Westvoorne.
  • heeft een heldendaad of een bijzondere prestatie geleverd.
  • heeft minstens één jaar vrijwillig iets gedaan voor een ander, een vereniging, instelling, natuur, cultuur, een goed doel of school in de gemeente Westvoorne of daarbuiten.
  • heeft een goed initiatief genomen voor de gemeente Westvoorne.

  Het jeugdlintje wordt één keer per jaar uitgereikt.